Služby

Soudní znalec

-odhady nemovitostí
- výpočet¨odvodů ze ZPF a LPF
-pedologický průzkum pozemků
-půdní průzkum pro zemědělské pozemky určený pro pachtovní smlouvy
- činnost soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na zemědělské pozemky a trvalé prostory
- činnost pro zemědělská odvětví, se specializací hygiena a bonitace půd
Výpočet škody způsobené na lesích
- Výpočet výše škody způsobené na lesích dle vyhl.č. 296/2018 Sb.
- Škoda S1 z trvalého odnětí nebo trval. omezení plnění produkční funkce lesa (§ 3)
- Škoda S5 z předčasného smýcení lesního porostu (§7)
- Výpočet poplatku z trvalého odnětí PUPFL
-Činnost soudního znalce v oboru ekonomika, obor zemědělství, pro odvětví zemědělská odvětví různá, se specializací hygiena a bonitace půd, pozemkové úpravy.

Geodetické práce a inženýrská činnost

- inženýrská geodézie
- Geodetické práce v katastru nemovitostí, vytyčení pozemku, geometrické plány
- akviziční a inženýrská činnost
- pasporty staveb

Zahradnické práce

- realizace zahrad
- závlahové systémy TORO

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a cenovou kalkulaci lze sdělit až po seznámení s konkrétními požadavky zadavatele

Reference

Zde si můžete prohlédnout naše reference

Soudní znalec

Vypracováno 1810 znaleckých posudků

Fyzické osoby 1680
Právnické osoby 85
Správní orgány 45

Geodetické práce

Geodetické práce v oboru katastru nemovitostí

- RWE Energie, a.s,
- Orticolo Energy, s.r.o.,
- TOPGEO BRNO spol, s.r.o.,
- Pozemkový fond ČR,
- S.M.ELEKTRO s.r.o.,
- NET4 GAS s.r.o.,
- Black & Bush,
- Fyzické osoby atd,
- C-Energy Bohemia s.r.o.
-C-Energy s.r.o.
-Rayo Engineering s.r.o.

Inženýrská činnost

- akviziční a inženýrská činnost pro Telefonicu O2 pro výstavbu 20 telekomunikačních zařízení v roce 2005-2009
- akviziční a inženýrská činnost pro firmu Black & Bush roce 2010-2011
- inženýrská činnost pro C-Energy s.r.o. v letech 2015-2019
- inženýrská činnost pro Rayo Engineering s.r.o. v letech 2016-2019

Zahradnické práce

- realizace zahrady firmy ATJ special s.r.o. v roce 2010
-realizace rodinných domů a závlah
-závlahové systémy TORO (hřiště Svépomoc a Viktorie Tábor)

Spojte se s námi

Kontakty

Adresa: Mezihorní 381, 664 82 Říčany
IČ: 292 85 828
DIČ: CZ 29285828
Tel: +420 603 817 181
E-mail: martin.bartosek@bm-czech.cz
Web: www.bm-czech.cz