Služby

Zajišťujeme:
• odhady nemovitostí
• geodetické práce
• výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF a LPF
• činnost soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací zemědělské pozemky a trvalé porosty
• činnost pro zemědělská odvětví , se specializací hygiena a bonitace půd, pozemkové úpravy
• inženýrská činnost
• realizace zahrad
• TORO závlahové systémy

Činnost soudního znalce v oboru ekonomiky , odvětví ceny a odhady, se specializací na zemědělské pozemky a trvalé porosty zajišťuje soudní znalec Ing. Martin Bartošek.

Geodetické práce pro katastr nemovitostí, činnost úředně oprávněného inženýra a oceňování nemovitostí zajišťuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Iva Foltýnová.

Jmenovací dekret
Jmenovací dekret
Jmenovací dekret
Koncese