Reference

Soudní znalec
Vypracováno 1260 znaleckých posudku
Fyzické osoby 1185
Právnické osoby 50
Správní orgány 25

Geodetické práce
Geodetické práce v oboru katastru nemovitostí pro :
- RWE Energie, a.s.,
- Orticolo Energy, s.r.o.,
- TOPGEO BRNO spol, s.r.o.,
- Pozemkový fond ČR,
- S.M.ELEKTRO s.r.o.,
- NET4 GAS s.r.o.
- Black & Bush
- Fyzické osoby atd.
- C-Energy Bohemia s.r.o.

Inženýrská činnost
Akviziční a inženýrská činnost pro Telofoniku O2 pro výstavba 20 telekomunikačních zařízení v roce 2005- 2009
Akviziční a inženýrská činnost pro firmu Black& Bush v roce 2010 - 2011
Inženýrská činnost pro C-Energy Bohemia s.r.o. v letech 2012 - 2014