Soudní znalec

• odhady nemovitostí
• výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF a LPF
• činnost soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací zemědělské pozemky a trvalé porosty
• činnost pro zemědělská odvětví, se specializací hygiena a bonitace půd

Geodetické práce

• inženýrská geodézie
• geodetické práce v katastru nemovitostí , vytyčení pozemku, geometrické plány

Inženýrská činnost

• akviziční a inženýrská činnost
• pasporty staveb

Zahradnické práce

• realizace zahrad
• závlahové systémy TORO

Zabýváme se především problematikou nemovitostí a zajišťujeme komplexní služby v tomto oboru. Pohybujeme se v tomto oboru již řadu let. Získali jsme mnoho zkušeností a vlastních poznatků, které úspěšně aplikujeme v praxi.
Našim dlouhodobým cílem je stálé zdokonalování. Chceme vždy našim zákazníkům poskytnout nejvyšší možnou kvalitu.

Činnost soudního znalce v oboru ekonomiky , odvětví ceny a odhady, se specializací na zemědělské pozemky a trvalé porosty zajišťuje soudní znalec Ing. Martin Bartošek.

Geodetické práce pro katastr nemovitostí, činnost úředně oprávněného inženýra a oceňování nemovitostí zajišťuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Iva Foltýnová.